Τριών Ιεραρχών 164, Άνω Πετράλωνα                 2103458233, 6937268900               info@kourisourologos.gr

Παρουσία λίθων στην αποχετευτική μοίρα του ουροποιητικού. Ανάλογα με την θέση του λίθου προκαλεί διάφορες εκδηλώσεις.

• Μικροαιματουρία στο κάλυκα
• Κωλικός νεφρού και επώδυνη αιματουρία στον πύελο - ουρητήρα

Θεραπεία:

• Εξωσωματική λιθοτριψία
• Λιθοτριψία με lazer

  Τριών Ιεραρχών 164, Άνω Πετράλωνα                 2103458233, 6937268900               info@kourisourologos.gr